Sağlık & Spor Terimleri Sözlüğü

Aklimatizasyon

Akciğerin Fonksiyonel Rezidual Kapasitesi

Akciğer

Aikidoka

Ağrı

Agresif

Afferent

Aerobik

Adipoz

Adiposit

Adenosin Tri Fosfat

Adaptasyon

Açık Yarış

Ace