Sağlık & Spor Terimleri Sözlüğü

Anaerobik

Anabolizma

Amino Asit

Amatör

Alvioller Ventilasyon Hacmi

Alveol

Altın Madalya

Alkaloz

Alkali

Alan

Alaktik Güç

Akut

Aktomyozin Komleks

Aktif Esneklik

Aksiyom Potansiyeli